Sekretesspolicy för Växla upp! / Växla upp 2

Vår sekretesspolicy förklarar hur kampanjen Växla upp – Blekinge (nedan “kampanjen”) tillsammans med appen “Växla upp!” (nedan “appen”) samlar, hanterar och delar information, hur vi hanterar din personliga integritet, samt dina rättigheter i relation till appen och den information vi har samlat.

Uppdaterad 2023-01-11

Vänligen läs även användningsvillkoren för Växla upp! som beskriver villkor för deltagande i kampanjen och användning av appen.

Om kampanjen

Kampanjen syftar till att få fler Blekingebor att välja cykeln istället för bilen för sina vardagsresor. Kampanjen är tidsbegränsad och varar till och med 2023-10-31. Kampanjen är en del av ett regionalt projekt (Kombinerad mobilitet) finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Vi som är ansvariga för kampanjen är ett konsortium bestående av Energikontor Syd och Blekinge tekniska högskola.

Förfrågningar gällande denna sektrestesspolicy ställs till vaxlauppblekinge@gmail.com

Information vi samlar

Kampanjen samlar via appen in information om dig som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig. Viss information krävs för att vi ska kunna leverera en fungerade tjänst till dig. Annan information samlas endast om du själv väljer att dela den. Informationen samlas via appen baserat på hur du använder den.

1. Personlig information för konto och profil

Vi samlar in grundläggande kontoinformation om dig: e-post, namn, födelserår, kön (behöver ej anges), användarnamn, lösenord. Dessa uppgifter behövs för att kunna leverera appens tjänster till dig och för att du ska kunna delta i de tävlingar som kampanjen annordnar. Utöver ovanstående samlas även information om ditt postnummer och postort. Detta för att kunna organisera tävlingsresultat efter Blekinges olika kommuner och kommundelar.

2. Platsdata

Vi samlar platsdata när du har registrerat dig och använder appen. Platsdata samlas i bakgrunden. Ur trafiksäkerhetssynpunk är appen designad för att samla platsdata i bakgrunnden medan du cyklar. Detta innebär att du inte behöver ha din telefon aktiverad medan du cyklar, den kan ligga i fickan, väskan eller där du brukar förvara den så länge den följer med på cykelturen.

3. Information du själv delar

Du kan i appen välja att dela information om dina cykelturer. Vi samlar då den information du väljer att dela med dig av som foton, kommentarer och platsdata kopplad till de cykelturer du väljer att dela.

4. Tredjepatstjänster

Appen möjliggör för dig att registrera dig och logga in via tredjepartstjänster som Facebook och Apple. Om du gör detta samlar vi in den grundläggande information som du godkänner om dig från tredjepartstjänsterna. Informationen vi samlar i detta fall är samma som för punkt 1. Personlig information för konto och profil.

5. Teknisk information

Vi samlar in viss teknisk information från din användning av appen. Detta innefattar nätverks- och enhetsinformation som behövs för att kunna leverera ett relevant och användbart innehåll till dig. Information som IP-nummer och accessade resurser sparas i loggfiler under en tidsbegränsad period.

När information samlas och hur vi använder den

För att kunna leverera en relevant tjänst

Vi använder informationen vi samlar för att kunna leverera en användbar och relevant tjänst. Information samlas endast baserat på din inmatning eller på din begäran i appen.

För att kunna logga cykelturer

Vi använder din platsdata för att logga cykelturer du genomför. Cykelturerna lagras tillsammans med datum och tidpunkt samt beräkningar för sträcka och tidsintervall.

Appen kan samla platsdata på två olika sätt:
1. manuellt på din begäran via knapar i appen eller
2. automatiskt baserat på rörelse och aktivitetssensorer i din mobil.

Platsdata samlas i det manuella läget endast när du själv startar en cykkeltur i appen, tills du själv stoppar cykelturen. Vid installation är appen i manuellt läge.

Du kan i appen välja att ställa om den i det automatiska läget. Appen använder då sensorer i din mobil för att avgöra om du cyklar eller inte, och kan på så sätt automatiskt logga dina cykelturer utan att du manuellt måste starta och stoppa varje tur. Automatiken startas alltså bara om du själv aktivt väljer det i appen, den används inte annars.

Om du väljer att starta appens automatik är du också medveten om att platsdata kontinuerligt kan samlas i bakgrunden. Den platsdata som lagras är dock endast den som identifierats som cykling.

Hantering och delnings av information

Du kan i appen själv se och hantera den information vi har samlat. Du kan ändra all information förutom din e-post som behövs för att säkerställa din identitet vid inloggning. Du kan i appen visualisera all platsdata som samlats och du kan välja att radera den, exempelvis vid eventuella felaktiga cykelturer.

  • Vi lagrar din information på ett säkert sätt.
  • All kommunikation sker krypterat via HTTPS.
  • Vi delar inte din information med tredje part.
  • Vi säljer inte din information, den används inte för annonsering eller för annat kommersiellt syfte.

Du kan när du vill begära att konsortiet lämnar ut insamlad information om dig.

Du kan när som helst begära att konsortiet slutar samla in information om dig och tar bort all lagrad information.

Utvecklare / teknisk support för sekretesspolicy & kontaktinformation

Platsdata sparas eller raderas efter varje tävling. Åtgärden baseras på kravet från chefen (kontaktpersonen) för varje tävling. Om en enskild användare har tvivel angående sin data kan de maila utvecklaren och teknisk support via vallaupp.tech@gmail.com. Den relaterade användardatan och kontot kan raderas permanent från servrarna.

Samtycke

Genom att registrera ett konto och logga in i appen godkänner du vår sekretesspolicy.

Blog at WordPress.com.